วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทรงของกระเป๋าผ้า รับทำกระเป๋าผ้าตามแบบของลูกค้า

     โรงงานผลิตกระเป๋าผ้าของทางเรา รับทำกระเป๋าผ้าตามแบบของลูกค้า ทางเรามีแบบกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าได้เลือกมากมายหลายแบบ โดยเนื้อผ้าที่นำมาผลิตเป็นกระเป๋าผ้าของทางเรามีให้ลูกค้าได้เลือกด้วยกัน 4 เนื้อผ้าด้วยกัน คือ เนื้อผ้าแคนวาส เนื้อผ้า600D เนื้อผ้าดิบและเนื้อผ้าสปันบอนด์  เนื้อผ้าแต่ละเนื้อผ้าก็มีคุณสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยเนื้อผ้าที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าและมีการสั่งทำกระเป๋าผ้าเข้ามามากที่สุด ก็คือ เนื้อผ้าแคนวาสและเนื้อผ้าดิบ โดยลูกค้าที่สั่งทำกระเป๋าผ้ากับทางเราสามารถออกแบบตัวกระเป๋าผ้าได้ตามที่ต้องการ ซึ่ง ทรงกระเป๋าผ้าที่ทางเรามีอยู่นั้นจะมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ
     ทรงไม่ขยายก้นไม่ขยายข้าง เป็นทรงกระเป๋าที่มีลักษณะเหมือนซองเอกสาร โดยทรงกระเป๋าผ้าแบบไม่ขยายก้นขยายข้างนี้ จะสามารถใส่ของในตัวกระเป๋าผ้าได้ไม่มาก โดยกระเป๋าผ้าทรงไม่ขยายก้นขยายข้างจะนิยมสั่งเป็น เนื้อผ้าดิบ เนื้อผ้าสปันบอนด์และเนื้อผ้า600D

     ทรงขยายก้นไม่ขยายข้าง เป็นทรงกระเป๋าผ้าที่มีลักษณะคล้ายกับถุงพลาสติก โดยทรงกระเป๋าผ้าแบบขยายก้นไม่ขยายข้างจะสามารภใส่ของได้มากกว่ากระเป๋าผ้าแบบไม่ขยายก้นไม่ขยายข้าง แต่ก็ใส่ของได้ไม่มากเท่าไหร่ โดยกระเป๋าผ้าทรงขยายก้นไม่ขยายข้างจะนิยมสั่งเป็น เนื้อผ้าแคนวาส เนื้อผ้าดิบและเนื้อผ้าสปันบอนด์

     ทรงขยายก้นขยายข้าง เป็นทรงกระเป๋าผ้าที่มีลักษณะคล้ายทรงกล่อง โดยทรงกระเป๋ษผ้าแบบขยายก้นขยายข้างจะสามารถใส่ของได้มาก โดยกระเป๋าผ้าทรงขยายก้นขยายข้างจะนิยมสั่งเป็น เนื้อผ้า600D เนื้อผ้าดิบและเนื้อผ้าสปันบอนด์


     ลูกค้าที่สนใจอยากสั่งทำกระเป๋าผ้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้อต้นได้ที่ www.facebook.com/bagbkk ทางเรารับทำกระเป๋าผ้าตามแบบของลูกค้า โดยทางเรามีแบบกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าได้เลือกมากมาย